Wykonanie oświetlenia ciągów pieszo-jezdnych w miejscowościach Kalnica i Dołżyca

Unia Europejska, Europejski Fundusz Rybacki zapewniający inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

”Wykonanie oświetlenia ciągów pieszo-jezdnych w miejscowościach Kalnica i Dołżyca”

współfinansowane  przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównważone rybołóstwo, realizowana w ramach Środka 4.1, objętego osią priorytetową 4 (PO Ryby 2007-2013)