Wymiana wodomierzy w miejscowości Cisna w dniach 15 - 19 listopada 2021 r.

Urząd Gminy Cisna informuje, iż w dniach od 15.11.2021 r. do 19.11.2021r.
od godz. 9:00 do godz. 18:00 będzie dokonywana wymiana wodomierzy
w miejscowości Cisna.

Prace wykonywane będą według następującego harmonogramu:

- w dniu 15.11.2021 r. (poniedziałek) - wymiana na odcinku od szkoły do ronda w centrum Cisnej, budynki w okolicach pomnika.

- w dniu 16.11.2021 r. (wtorek) - wymiana na odcinku od ronda w kierunku Dołżycy,

- w dniu 17.11.2021 r. (środa) - wymiana na odcinku od ronda w kierunku Leska,

- w dniu 18.11.2021 r. (czwartek) - wymiana w blokach mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych Hon, Stokrotka, Wrzos, oraz okolicznych budynkach mieszkalnych,

- w dniu 19.11.2021 r. (piątek) - pozostałe obiekty, w których wymiana była niemożliwa w dniach poprzednich.

 

Uprzejmie prosimy o obecność mieszkańców w tych dniach oraz zapewnienie dostępu do pomieszczeń, w których zainstalowane są urządzenia pomiarowe, upoważnionym przedstawicielom gminy oraz wykonawcy.

W przypadku nieobecności w wyznaczonym dniu prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Cisna (tel.: 13 4686338) celem przesunięcia daty wymiany wodomierza
(w zakresie dni 15 – 19.11.2021 r.).