Zamówienia publiczne

2023-08-29
Zapytanie ofertowe - Przebudowa drogi gminnej rolniczej nr 95 w miejscowości Smerek w km 0+268 do km 0+468 – etap I
2023-06-28
Zapytanie ofertowe Nr 2 - Odbudowa cmentarza komunalnego w Wetline
2023-06-19
Zapytanie ofertowe nr 2- Wykaszanie rowów przy drogach gminnych
2023-06-01
Zapytanie ofertowe II- Dostawa samochodu osobowego
2023-05-31
Zapytanie ofertowe - Odbudowa cmentarza komunalnego w Wetlinie
2023-05-30
Zapytanie ofertowe - Wykaszanie rowów przy drogach gminnych
2023-05-23
Zapytanie ofertowe - Dostawa samochodu osobowego
2023-05-17
Zapytanie ofertowe - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania pn. „Budowa ujęcia wody oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wetlina - II postępowanie

Strony