Zamówienia publiczne

2018-08-09
Wybór oferenta - Poprawa estetyki gminy Cisna poprzez budowę wiat przystankowo -wypoczynkowych przy szlakach komunikacyjnych
2018-08-02
Unieważnienie postępowania - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Żubracze
2018-08-01
Ogłoszenie o przetargu - Przebudowa dróg nr ewid. 228 w Strzebowiskach i nr ewid. 183 w Smereku
2018-07-27
Informacja z otwarcia ofert- Budowa wiat przystankowo -wypoczynkowych
2018-07-24
Zapytanie ofertowe II - budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Żubracze
2018-07-24
Unieważnienie postępowania - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Żubracze
2018-07-12
Wybór oferenta - Przebudowa drogi dz. nr ewid. 38 w km 0+815-1+045 w miejscowości Strzebowiska
2018-07-11
Wybór oferenta - Budowa i modernizacja dróg do pól

Strony