Zamówienia publiczne

2018-05-24
Wybór oferenta - Wykaszanie rowów
2018-05-21
Informacja z otwarcia ofert- wywóz odpadów z terenu Gminy Cisna
2018-05-18
Zapytanie ofertowe- remonty bieżace dróg asfaltowych w Gminie Cisna
2018-05-11
Ogłoszenie o przetargu - Odbiór odpadów komunalnych
2018-04-24
Wybór oferenta - Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. "Roboty budowlane polegające na przebudowie sieci wodociągowej w m. Liszna oraz rozbudowie oczyszczalni ścieków w m. Cisnej w formule „zaprojektuj i wybuduj"
2018-04-17
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający dopuści w postepowaniu przetargowym defibrylator AED. Zamawiający dopuści defibrylator AED wyposażony w uchwyt mocujący niespełniający normy PN-EN 1789.
2018-04-16
W związku z zapytaniami Gmina Cisna jako zamawiający informuje: -  dopuszcza się defibrylator przełączany w tryb niemowlę/dziecko za pomocą przycisku a nie klucza. - dopuszcza się ofertę dwóch urządzeń – defibrylatora właściwego i drugie urządzenie wyglądające identycznie w wersji treningowej.  

Strony