Zamówienia publiczne

2018-01-24
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
2018-01-18
Odpowiedź na pytanie nr 3 do przetargu na roboty budowlane
2018-01-17
Odpowiedź na pytane nr 2 do przetargu na roboty budowlane
2018-01-15
Zmiana terminu składania ofert - Roboty budowlane polegające na przebudowie sieci wodociągowej w m. Liszna oraz rozbudowie oczyszczalni ścieków w m. Cisnej w formule „zaprojektuj i wybuduj
2018-01-10
Modyfikacja SIWZ - dotyczy: Ogłoszenie o II przetargu - Roboty budowlane polegające na przebudowie sieci wodociągowej w m. Liszna oraz rozbudowie oczyszczalni ścieków w m. Cisnej w formule „zaprojektuj i wybuduj”
2018-01-05
Ogłoszenie o II przetargu - Roboty budowlane polegające na przebudowie sieci wodociągowej w m. Liszna oraz rozbudowie oczyszczalni ścieków w m. Cisnej w formule „zaprojektuj i wybuduj”
2018-01-05
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018

Strony