Zamówienia publiczne

2017-12-08
Informacja z otwarcia ofert- wywóz odpadów z terenu Gminy Cisna
2017-11-30
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, położonych na obszarze Gminy Cisna i ich zagospodarowanie
2017-10-03
Unieważnienie postępowania - bieżące remonty dróg asfaltowych
2017-09-26
Zapytanie ofertowe- Remonty bieżące dróg asfaltowych na terenie Gminy Cisna
2017-06-29
Ogłoszenie o przetargu - Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Cisna
2016-12-28
Wybór oferenta-odbiór odapdów komunalnych z terenu Gminy Cisna
2016-12-22
Informacja z otwarcia ofert - Odbiór odpadów
2016-12-14
Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Cisna

Strony