Zamówienia publiczne

2016-10-04
Wybór oferenta -przebudowa przepustu
2016-09-30
Wybór oferenta-dostawa oleju opałowego
2016-09-29
Informacja z otwarcia ofert-olej opałowy
2016-09-26
Informacja z otwarcia ofert
2016-09-26
Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ-Dostawa oleju
2016-09-19
Ogłoszenie o przetargu - dostawa oleju opałowego wsezonie 2016/2017
2016-09-13
Zmiana ogłoszenia o przetargu i SIWZ - przebudowa przepustu w Wetlinie
2016-09-09
Przetarg nieograniczony - Przebudowa przepustu

Strony