Zamówienia publiczne

2023-02-15
Ogłoszenie o zamówieniu-Budowa drogi gminnej wraz z przepustem w miejscowości Wetlina w formule zaprojektuj i wybuduj
2023-02-08
Zapytanie ofertowe nr 2 - Remont pomnika „Obrońcom Cisnej i okolic przed Ukraińską Powstańczą Armią 1944-1947” w miejscowości Cisna na działkach nr ewid. 154 i 155
2023-01-30
Zapytanie ofertowe- Remont pomnika „Obrońcom Cisnej i okolic przed Ukraińską Powstańczą Armią 1944-1947” w miejscowości Cisna na działkach nr ewid. 154 i 155
2023-01-30
Ogłoszenie o zamówieniu-Poprawa warunków komunikacji drogowej poprzez modernizację sieci dróg na terenie Gminy Cisna
2023-01-18
Plan zamówień publicznych na 2023
2023-01-16
Wójt Gminy Cisna zaprasza do składania propozycji cenowych dotyczących wykonania oznaczeń laboratoryjnych dla potrzeb Gminy Cisna.
2022-10-17
Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową w miejscowości Cisna
2022-10-14
Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wetlina

Strony