Zamówienia publiczne

2023-04-20
Zapytanie ofertowe - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania pn. „Budowa ujęcia wody oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wetlina
2023-04-19
Zapytanie ofertowe - UTWORZENIE PLACU ZABAW   – SIŁOWNI LETNIEJ TYPU WORKOUT W MIEJSCOWOŚCI CISNA
2023-04-05
Zapytanie ofertowe- Remont szatni w Szkole Podstawowej w Cisnej
2023-03-24
Zapytanie ofertowe- Wykonanie ogrodzenia panelowego w miejscowości Cisna na działce nr ewid. 156/1
2023-03-23
Zapytanie ofertowe- Zakup i montaż szafek ubraniowych w szatni Szkoły Podstawowej w Cisnej
2023-03-20
Zapytanie ofertowe- Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
2023-03-09
Wójt Gminy Cisna zaprasza do składania propozycji cenowych dotyczących odbioru, transportu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z terenu oczyszczalni ścieków administrowanych przez Gminę Cisna.

Strony