Zamówienia publiczne

2023-01-16
Wójt Gminy Cisna zaprasza do składania propozycji cenowych dotyczących wykonania oznaczeń laboratoryjnych dla potrzeb Gminy Cisna.
2022-10-17
Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową w miejscowości Cisna
2022-10-14
Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wetlina
2022-09-26
Zapytanie ofertowe- Budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej w miejscowości Cisna
2022-09-19
Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór odpadów
2022-09-19
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa oleju opałowego do kotłowni
2022-07-27
Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 900 000,00 zł
2022-05-31
Ogłoszenie o zamówieniu - Kompleksowy nadzór inwestorski dla zadania: Budowa infrastruktury przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych w Gminie Cisna

Strony