Zamówienia publiczne

2020-08-04
Zmiana SIWZ i terminu składania ofert - Nadzór inwestorski dla zadania „Budowa infrastruktury przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych w Gminie Cisna zlokalizowanej na obszarze Natura 2000, w celu minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb”
2020-07-30
Zapytanie ofertowe - budowa i modernizacja drogi rolniczej w Smereku
2020-07-28
Ogłoszenie o przetargu - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy budowie 134 przydomowych oczyszczalni ścieków
2020-06-22
Wybór oferenta - Zakup pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej dla jedności OSP w Cisnej - II przetarg
2020-06-08
Unieważnienie postępowania - Remonty bieżące dróg
2020-06-05
Informacja z otwarcia ofert - Zakup pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej dla jednostki OSP w Cisnej - II przetarg
2020-05-27
Ogłoszenie o przetargu - Dostawa lekkiego uterenowionego samochodu ratowniczo -gaśniczego dla OSP Cisna - II przetarg
2020-05-27
Informacja z otwarcia ofert - Zakup pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej dla jednostki OSP w Cisnej

Strony