Zamówienia publiczne

2021-11-05
Wybór oferenta - Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 437 337 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
2021-11-02
Ogłoszenie o przetargu - Przebudowa i rozbudowa istniejącego ujęcia wody w miejscowości Smerek
2021-11-02
Wybór oferenta - Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 105 000 litrów do kotłowni zarządzanych przez Urząd Gminy w Cisnej w sezonie grzewczym 2021/2022
2021-10-29
INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA   Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:
2021-10-27
Zapytanie ofertowe - Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 437 337 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
2021-10-21
Informacja o wyborze oferenta - „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisna
2021-10-21
Ogłoszenie o zamówieniu - Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 105 000 litrów do kotłowni zarządzanych przez Urząd Gminy w Cisnej w sezonie grzewczym 2021/2022

Strony