Zamówienia publiczne

2022-05-18
Wybór oferenta - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj
2022-05-13
Unieważnienie czynności wyboru oferenta - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj
2022-04-28
Wybór oferenta część 1,2,3 - Rewitalizacja centrum miejscowości Cisna
2022-04-28
Informacja z otwarcia ofert - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj
2022-04-28
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj
2022-04-26
Zapytanie ofertowe - Odbudowa i wykonanie nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Kalnica i Wetlina w ramach funduszu sołeckiego
2022-04-21
Zapytanie ofertowe - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” dla robót budowlanych w ramach zadania  p.n. „Rewitalizacja centrum miejscowości Cisna"
2022-04-13
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj

Strony