Zamówienia publiczne

2020-05-12
Ogłoszenie o przetargu - Dostawa lekkiego uterenowionego samochodu ratowniczo -gaśniczego dla OSP Cisna
2020-03-24
Wybór oferenta - Wykonanie obowiązkowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych w zakresie instalacji elektrycznej będących w zasobie Gminy Cisna
2020-03-24
Wybór oferenta - Poprawa estetyki Gminy Cisna poprzez urządzenie miejsc rekreacyjno-informacyjnych
2020-03-16
Zapytanie ofertowe - przeglądy pięcioletnie budynków Gminy Cisna w zakresie instalacji elektrycznej
2020-03-16
Wybór oferenta - Wykonanie obowiązkowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych będących w zasobie Gminy Cisna

Strony