Zamówienia publiczne

2021-09-22
Cisna, 22.09.2021r.   ZAPYTANIE OFERTOWE   Na zadanie pn. „Dostawa wodomierzy radiowych wraz z systemem zdalnego odczytu”. Zamawiający Gmina Cisna, 38-607 Cisna 49 NIP 688–12-44-690 , REGON 370440011
2021-09-09
Gmina Cisna zaprasza do składania ofert na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisna w 2021r.”.
2021-09-07
Unieważnienie postępowania- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj
2021-09-02
Informacja o wniesieniu odwołania do postępowania pn.„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj
2021-09-01
Informacja z otwarcia ofert - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj
2021-09-01
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj

Strony