Zamówienia publiczne

2021-12-06
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj
2021-12-01
Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa i rozbudowa istniejącego ujęcia wody w miejscowości Smerek
2021-12-01
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - Przebudowa i rozbudowa istniejącego ujęcia wody w miejscowości Smerek
2021-11-29
Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Cisna
2021-11-17
Unieważnienie postępowania - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Cisna
2021-11-17
Unieważnienie postępowania- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj
2021-11-08
Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Cisna
2021-11-05
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj

Strony