Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badań parametrów ścieków oczyszczonych na oczyszczalniach zarządzanych przez Gminę Cisna.

Wójt Gminy Cisna zaprasza do składania ofert na wykonanie badań parametrów ścieków oczyszczonych na oczyszczalniach zarządzanych przez Gminę Cisna w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30 000 EURO.

Załączniki