Zaproszenie na III Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 11 czerwca 2024 r. o godz. 08:00

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) zapraszam na III Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 11 czerwca 2024 r. o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i sprawdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu z II sesji Rady Gminy.
  4. Odczytanie protokołów z posiedzeń komisji stałych.
  5. Podjęcie uchwał:

- Uchwała Nr III/13/2024 z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczycącego konsultacji społecznych w sprawie aktualizacji listy obszarów wyłączonych poleceniem Ministra Klimatu i Środowiska z prowadzenia gospodarki leśnej.

           - Uchwała Nr III/14/2024 z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie ustalenia zasad             otrzymywania i wysokości diet dla radnych.

       6. Zakończenie obrad sesji.

                                                                              Przewodniczący Rady Gminy Cisna                  

 

Załączniki