Zaproszenie na LI sesję Rady Gminy Cisna która odbędzie się w dniu 25 Listopada 2022 r. o godz. 10:00

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zapraszam na LI sesję Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 25 listopada 2022 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i sprawdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z L sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie międzysesyjne Wójta Gminy Cisna.
 5. Odczytanie protokołów z posiedzeń stałych komisji Rady Gminy Cisna.
 6. Podjęcie uchwał:
 • Uchwała Nr LI/292/2022 r. Rady Gminy Cisna z dnia 25 listopada 2022 r. ws. ustalenia opłaty miejscowej na terenie Gminy Cisna;
 • Uchwała Nr LI/293/2022 r. Rady Gminy Cisna z dnia 25 listopada 2022 r. ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Cisna;
 • Uchwała Nr LI/294/2022 r. Rady Gminy Cisna z dnia 25 listopada 2022 r. ws. ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Wetlinie;
 • Uchwała Nr LI/295/2022 r. Rady Gminy Cisna z dnia 25 listopada 2022 r. ws. wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2022 r.;
 • Uchwała Nr LI/296/2022 r. Rady Gminy Cisna z dnia 25 listopada 2022 r. ws. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Cisna;
 1. Wolne wnioski.
 2. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Cisna

Bogusław Bajorek

 

 

Załączniki