ZAPROSZENIE NA NA XXXVI SESJĘ RADY GMINY CISNA, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 19 PAŹDZIERNIKA 2021 R. O GODZ. 10:00

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zapraszam na XXXVI sesję Rady Gminy Cisna w dniu 19 października  2021 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i sprawdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Cisna.
 5. Odczytanie protokołów z posiedzeń stałych komisji Rady Gminy Cisna.
 6. Podjęcie uchwał:
 • Nr XXXVI/209/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 19 października 2021 r. w sprawie wystąpienia do wojewody Podkarpackiego z wnioskiem o przekazanie nieruchomości na rzecz mienia komunalnego;
 • Nr XXXVI/210/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 19 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia nieruchomości;
 • Nr XXXVI/211/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 19 października 2021 r. w sprawie. zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
 • Nr XXXVI/212/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 19 października 2021 r. w sprawie. wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2021 r.;
 • Nr XXXVI/213/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 19 października 2021 r. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie.
 1. Wolne wnioski.
 2. Zakończenie obrad sesji.

Załączniki