Zaproszenie na XXV sesję Rady Gminy Cisna

Przewodniczący Rady Gminy w Cisnej zaprasza na XXV sesję Rady Gminy w Cisnej w dniu 30 listopada 2012r. o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej. Proponowany porządek obrad znajduje się w załączniku.