Zaproszenie na XXVIII sesję Rady Gminy Cisna

Przewodniczący Rady Gminy w Cisnej zaprasza na XXVIII sesję Rady Gminy w Cisnej w dniu 31 stycznia 2013r. o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej. Proponowany porządek obrad znajduje się w załączniku.

Załączniki