ZAPROSZENIE NA XXXVIII SESJĘ RADY GMINY CISNA, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 24 LISTOPADA 2021 R. O GODZ. 10:00

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zapraszam na XXXVIII sesję Rady Gminy Cisna w dniu 24 listopada 2021 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i sprawdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Cisna.
 5. Odczytanie protokołów z posiedzeń stałych komisji Rady Gminy Cisna.
 6. Podjęcie uchwał:
 • Nr XXXVIII/219/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 24 listopada  2021 r. w sprawie  ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Cisna;
 • Nr XXXVIII/220/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 24 listopada  2021 r. w sprawie  ustalania zasad otrzymywania i wysokości diet;
 • Nr XXXVIII/221/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 24 listopada  2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Wetlinie ;
 1. Wolne wnioski.
 2. Zakończenie obrad sesji.

Załączniki