Zapytanie ofetowe - Dostawa i montaż systemów fotowoltaicznych naziemnych o mocy od 9,5 KW do 9,9 KW dla potrzeb stacji uzdatniania wody w miejscowości Cisna