Zarządzenie Nr 129/2010 Wójta Gminy Cisna z dnia 20.04.2010r.

Zarządzenie Nr 129/2010 Wójta Gminy Cisna z dnia 20.04.2010r. w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na obiektach lub terenach będących własnością Gminy Cisna

Załączniki