Zarządzenie nr 54/2020 Szefa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - Wójta Gminy Cisna z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie działań profilaktycznych i prewencyjnych w związku z COVID-19.