ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

 

Sołtys Sołectwa Przysłup zgodnie z § 14 pkt. 1 ppkt. 2 Statutu Sołectwa Przysłup, zwołuje:

na dzień 16.09.2022 r. (piątek) na godzinę 16.00

zebranie wiejskie sołectwa

 

TEMAT ZEBRANIA: Uchwalenie zadań do funduszu sołeckiego na 2023 r.

 

Serdecznie zapraszam mieszkańców sołectwa do wzięcia udziału w zebraniu.

Sołtys

Sołectwa Przyusłup