Zawiadomienie mieszkańców o konsultacjach w sprawie zmiany rodzaju miejscowości - Roztoki Górne

Zawiadomienie mieszkańców

o konsultacjach w sprawie zmiany rodzaju miejscowości

 

 

Zawiadamiam mieszkańców o prowadzeniu konsultacji w sprawie zmiany rodzaju miejscowości  Roztoki Górne przysiółek wsi Solinka na Roztoki Górnewieś, w ramach których:

 

W dniu 28.01.2022 r. w godzinach od 1400 do 1500 odbędzie się spotkanie
z mieszkańcami Roztok Górnych, celem wyjaśnienia zakresu zmiany.

 

W dniach od 28.01.2022 r. do 04.02.2022 r. przeprowadzone zostaną
z mieszkańcami konsultacje – głosowanie za pomocą formularza konsultacyjnego, którego wzór określa zarządzenie Wójta Gminy Cisna Nr 176/2022 z dnia 24 stycznia 2022 r.

Za termin złożenia formularza konsultacyjnego uważa się datę wpływu do Urzędu Gminy Cisna  lub Sołtysa Sołectwa Żubracze.

 

Miejsce przeprowadzenia zabrania informacyjnego – budynek stacyjny  Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej w Majdanie.

 

Podstawa prawna:

1) Uchwała Nr VI/32/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami gminy.

2) Zarządzenie Wójta Gminy Cisna Nr 176/2022 r. z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie  przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości  Roztoki Górne przysiółek wsi Solinka na Roztoki Górne - wieś.

 

Załączniki