ZAWIADOMIENIE O SPOTKANIACH W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY CISNA NA LATA 2023 – 2030

ZAWIADOMIENIE

O SPOTKANIACH W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY CISNA NA LATA 2023 – 2030

 

Zapraszam wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Cisna do wzięcia udziału w spotkaniach niezbędnych
do opracowania  Strategii Rozwoju Gminy Cisna.

Strategia Rozwoju Gminy Cisna jest dokumentem określającym kierunki i obszary rozwoju Gminy, jakie stawiać będą przed sobą władze lokalne przez najbliższe kilka lat. Strategia Rozwoju Gminy Cisna powinna być przede wszystkim odpowiedzią na problemy, potrzeby i oczekiwania mieszkańców oraz pozostałych interesariuszy gminy. Wyznaczenie celów i kierunków rozwoju na najbliższe lata umożliwi również pozyskanie wsparcia z funduszy zewnętrznych i skorzystanie z nowych instrumentów polityki regionalnej, w szczególności w ramach nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2021- 2027.

 

Terminy spotkań konsultacyjnych: 17-18 listopada 2022 r.

 

Miejsce spotkań:

17 listopada 2022 r. – Urząd Gminy w Cisnej Sala Posiedzeń godz. 15.30.

18 listopada 2022 r. – Remiza Strażacka w Wetlinie godz. 15.30.