ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr ewid. 768/20, pow. 4,2562 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Wetlina z przeznaczeniem pod budowę wyciągu i tras zjazdowych.

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu wpłynęła 1 oferta złożona przez:

GORCE MOUNTAIN RESORT sp. z o.o. w organizacji Wojciech Rajski, ul. Krzywa 9, 34-400 Nowy Targ

Oferta spełniała warunki formalne.

Przy zastosowaniu kryteriów określonych w warunkach przetargu otrzymała:

Kryterium 1 - czas realizacji inwestycji       40%     nie przekroczy 30 miesięcy  

Kryterium 2 – stawka czynszu                      20%     0,35 zł/m2      

Kryterium 3 – zakres inwestycji                    40%     wyciąg narciarski wraz z trasą zjazdową założenie podstawowe. Zjeżdżalnia grawitacyjna i downhill'owe trasy rowerowe.

Trasy rowerowe uzupełnione zostaną ofertą terenowych hulajnóg tzw. Monster Roller.

Park linowy i sztuczne ścianki wspinaczkowe. Stworzenie Eko Parku rozrywki.

 

Wójt Gminy Cisna
mgr Renata Szczepańska