Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo - kartograficznego obrębu Dołżyca

Starosta Powiatu Leskiego informuje, iż w dniach 19 października - 09 listopada 2012 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku przy ul. Rynek 1 w pok. 221 na II piętrze zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo - kartograficznego opracowany w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Dołżyca.

Załączniki