wybory

INFORMACJA O SPORZĄDZENIU SPISU WYBORCÓW

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Cisna informuje, że został sporządzony spis wyborców dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Spis wyborców jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy w Cisnej (parter, pokój nr 3) do dnia 4 maja 2015 r. w godzinach pracy Urzędu, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy.

INFORMACJA WÓJTA GMINY CISNA

Informacja Wójta Gminy Cisna w sprawie podania do publicznej wiadomości danych o granicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego na terenie gminy Cisna

2 maja 2014 - dyżur w Urzędzie Gminy

Uprzejmie informujemy, że w  dniu 2 maja 2014 roku (piątek) w godzinach od 9.00 do 14.00 w Urzędzie Gminy Cisna w sekretariacie, pełniony będzie dyżur w celu zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do komisji wyborczych.

Subskrybuj RSS - wybory