Immovables

2023-06-14
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2023, poz.40) Wójt Gminy Cisna podaje do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu
2023-03-30
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cisna przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej  
2023-03-02
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cisna przeznaczonej do oddania w dzierżawę  
2023-02-01
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2020, poz.1990 z późn.zm.) Wójt Gminy Cisna podaje do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
2023-02-01
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2021, poz.1899 z późn.zm.) Wójt Gminy Cisna podaje do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w bezpłatne użytkowanie części budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wetlinie dotychczasowemu użytkownikowi.
2023-02-01
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2020, poz.1990 z późn.zm.) Wójt Gminy Cisna podaje do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.
2022-11-08
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU 1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 7 listopada 2022 r. 2.Przetarg dotyczył nieruchomości nr 212/10 o pow.0,1740 ha, położonej w miejscowości Cisna, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020608/5.
2022-10-07
INFORMACJA Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu 7 października  2022 r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz obejmujący nieruchomości nr 212 w Wetlinie, oraz 182 w Smereku przeznaczone do dzierżawy w drodze bezprzetrgowej.

Pages