Aktualności

2024-05-24
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie PZDW-WDT/6011/897/11/654/24 dotyczy: umowy nr 73/3052/243NVDT/10/2020/21 z 10.05.2021 r. w sprawie opracowania dokumentacji projektowej i innej oraz uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 - Etap II Cisna - Wetlina"
2024-05-24
KOMUNIKAT             Wójt Gminy Cisna zwraca się do wszystkich mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności                           w związku ze zgłaszanymi przypadkami pojawienia się niedźwiedzi w pobliżu zabudowań.
2024-05-23
PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH NA PIERWSZĄ DOBĘ Obszar Województwo podkarpackie Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 24.05.2024 (piątek) do godz. 07:30 dnia 25.05.2024 (sobota) Zjawisko/stopień zagrożenia Kryteria Burze/1 (wszystkie powiaty)
2024-05-22
Informujemy, że w dniu 15.05.2024r. upłynął termin płatności II raty opłaty za odpady komunalne. W związku z powyższym nie uregulowanie zaległości do dnia 27.05.2024r. spowoduje naliczenie kosztów wysłanych upomnień oraz odsetek. Wysokość opłaty za odpady komunalne;
2024-05-21
Urząd Gminy Cisna informuje, że w dniach 22-23 maja 2024 r, mogą wystąpić okresowe przerwy w dostawie wody do miejscowości Żubracze z uwagi na prace serwisowe przy wodociągu.
2024-05-15
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) zapraszam na II sesję Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 22 maja 2024 r. o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:  

Strony