Aktualności

2024-04-18
Powiat Leski - Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie informuje, że w dniach 22-26 kwietnia br. (tj. od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7.00 do 17.00 w związku z układaniem mas bitumiczno/asfaltowych na całej szerokości jezdni na drodze powiatowej Nr 2283R Buk - Dołżyca w miejscowości Dołżyca na odcinku w km 11 +750 - 12+740 nastąpi całkowite zamknięcie drogi.  
2024-04-09
Drodzy Wyborcy Serdecznie dziękuję za Wasze poparcie i wszystkie oddane na mnie głosy. Gratuluję wielkiego sukcesu Panu Wójtowi Dariuszowi Wethaczowi i życzę jeszcze większego, bo ten szczęśliwy kto swe marzenia dogania ! Gratuluję KWW Aktywni Dla Gminy Cisna uzyskanych wyników i zdobycia mandatów Radnych Gminy Cisna.
2024-04-08
2024-03-26
Szanowni Państwo. Proszę o zapoznanie się z protokołem w sprawie dotyczącej klasyfikacji akustycznej terenów przyległych do drogi wojewódzkiej nr 897 etap II odcinek Cisna-Wetlina.
2024-03-21
  Szanowni Mieszkańcy Gminy, w przypadku zaobserwowania wilka, rysia lub niedźwiedzia w pobliżu zabudowy lub  innych niepokojących okolicznościach (np. niepłochliwe osobniki) należy, każdorazowo zgłosić ten fakt do Urzędu Gminy w Cisnej pod nr tel. 13 4686338 wew. 24.

Strony