Aktualności

2021-05-10
Związek OSP RP realizując cele statutowe w zakresie reprezentowania interesów Ochotniczych Straży Pożarnych organizuje konsultacje społeczne przedstawionego przez Komendę Główną PSP dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej, mimo że z formalnego punktu widzenia konsultowany dokument jest co najwyżej propozycją przyszłego projektu ustawy.
2021-05-07
Urząd Gminy Cisna informuje, że w dniu 10 maja 2021r. (poniedziałek) od godz. 9:00 do godz. 18:00  nastąpi przerwa w dostawie wody z ujęcia Majdan do miejscowości  Żubracze, Majdan, Liszna,  część miejscowości Cisna, z uwagi na prace związane z naprawą wodociągu. Za utrudnienia przepraszamy.   Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Grzegorz Chmura
2021-05-06
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm./ oraz art. 31 zzca ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych /tj. Dz. U. z 2020r. poz.
2021-05-05
W ramach kampanii informacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej informujemy, iż „Zerowy Pit dla młodych” to ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych przeznaczona dla osoby, które nie ukończyły 26.
2021-05-05
Uchwała Nr XXX/181/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 15 kwietnia 2021 r. ws. zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.  
2021-05-04
Zapytanie cenowe - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Przebudowa SUW w Cisnej z siecią wodociągową
2021-05-04
Urząd Gminy Cisna informuje, że woda z ujęcia Cisna - Nadleśnictwo nie nadaje się do spożycia z uwagi na przekroczenie parametru dopuszczalnej liczby mikroorganizmów.   Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Grzegorz Chmura  
2021-04-30
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 10 porad spisowych dla seniorów

Strony