Aktualności

2024-06-21
PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH NA PIERWSZĄ DOBĘ Obszar Województwo podkarpackie Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 22.06.2024 (sobota) do godz. 07:30 dnia 23.06.2024 (niedziela) Zjawisko/stopień zagrożenia Kryteria Burze/3 (wszystkie powiaty)
2024-06-21
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 157 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 11:50 dnia 21.06.2024 Zjawisko/Stopień zagrożenia Upał/1 Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: bieszczadzki(93), brzozowski(76), jarosławski(73), leski(92), leżajski(70),
2024-06-21
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 156 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 05:42 dnia 21.06.2024 Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze/2 Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: brzozowski(75), dębicki(69), jasielski(87), kolbuszowski(69), Krosno(79),
2024-06-17
W związku z prowadzoną przez Urząd Gminy w Cisnej aktualizacją gminnej bazy danych o wyrobach azbestowych uprzejmie uprasza się mieszkańców o zgłaszanie posiadanych wyrobów azbestowych (płyty płaskie lub faliste) złożonych luzem na terenie ich posesji do referatu gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy Cisna, telefon 13 468 63 38 wew.
2024-06-13
Wójt Gminy Cisna przedstawia Raport o stanie Gminy Cisna za rok 2023. Zapraszam mieszkańców do udziału w debacie nad raportem, która odbędzie się na sesji Rady Gminy Cisna w dniu 20 czerwca 2024 r. o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej.
2024-06-13
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) zapraszam na IV Sesję Absolutoryjną Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 20 czerwca 2024 r. o godz.10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:  
2024-06-13
Zarządzenie Nr 316/2024 Wójta Gminy Cisna z dnia 13 czerwca 2024 roku   w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej oraz ustalenie regulaminu pracy Komisji Konkursowej.  

Strony