Aktualności

2021-07-29
VWybór oferenta - Odbudowa nawierzchni dróg gminnych z kruszyw naturalnych na terenie Gminy Cisna
2021-07-29
Wybór oferenta - Odbudowa nawierzchni drogi gminnej nr ewid. 172/3 i 172/2 w miejscowości Wetlina w ramach funduszu sołeckiego
2021-07-27
Wójt Gminy Cisna ogłasza trzeci przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej o nr ewid. 211/18, pow. 0,3515 ha, położonej w Wetlinie, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW KS1E/00020605/4 według poniższego zestawienia:   1. Położenie nieruchomości:  Wetlina
2021-07-26
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj
2021-07-23
Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zapraszam na XXXIII sesję Rady Gminy Cisna w dniu 30 lipca 2021 r. o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:
2021-07-23
Wybór oferenta - Odbudowa nawierzchni z mieszanek asfaltowych dróg gminnych na terenie Gminy Cisna
2021-07-22
Przypominamy Państwu, że od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Udział w spisie jest obowiązkowy. Spisem objęte są osoby, które 31 marca 2021 r.:
2021-07-20
Zapytanie cenowe - „Odbudowa nawierzchni dróg gminnych z kruszyw naturalnych na terenie Gminy Cisna”

Strony