Aktualności

2021-05-05
Uchwała Nr XXX/181/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 15 kwietnia 2021 r. ws. zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.  
2021-05-04
Zapytanie cenowe - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Przebudowa SUW w Cisnej z siecią wodociągową
2021-05-04
Urząd Gminy Cisna informuje, że woda z ujęcia Cisna - Nadleśnictwo nie nadaje się do spożycia z uwagi na przekroczenie parametru dopuszczalnej liczby mikroorganizmów.   Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Grzegorz Chmura  
2021-04-30
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 10 porad spisowych dla seniorów
2021-04-29
GGiB.6845.04.2021                                                                        Cisna, dnia 29.04.2021 r.   INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU               Informuję, że w przetargu na dzierżawę działki nr 211/18 w Wetlinie nie została wybrana żadna ze złożonych ofert.  
2021-04-29
Wójt Gminy Cisna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Cisna. Stanowisko pracy: sekretarz gminy Niezbędne wymagania: 1/ obywatelstwo polskie, 2/ pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
2021-04-28
ZUS przypomina - kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy?   Rodzice mogą nadal korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Prawo do niego zostało przedłużone do 9 maja.  
2021-04-27
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Strony