Aktualności

2021-07-09
Informacja z otwarcia ofert - Dowóz (wraz z odwozem) uczniów do Szkoły Podstawowej w Cisnej   w okresie od września 2021r. do czerwca 2022r.
2021-07-09
Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Sanoku informuje o organizowanym przez KRUS konkursie skierowanym do młodzieży w wieku od 15 do 23 lat włącznie. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie krótkiego filmu pod hasłem „Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa”.
2021-07-09
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - Dowóz (wraz z odwozem) uczniów do Szkoły Podstawowej w Cisnej  w okresie od września 2021r. do czerwca 2022r.
2021-07-08
Trwa nabór do czynnej służby wojskowej. Interesujesz się militariami? Szukasz ciekawej pracy, która da Ci poczucie bezpieczeństwa i szacunku społecznego? Podczas służby spotkasz ludzi z pasją,  otrzymasz szanse na rozwój osobisty.
2021-07-07
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XIII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.
2021-07-07
Skrypt stanowi źródło informacji na temat programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. 1. Informacje ogólne.
2021-07-07
Pozostało już tylko dwa ostatnie losowania loterii Narodowego Spisu Powszechnego. W najbliższy piątek tj. 9 lipca br. można wygrać jedną z kart przedpłaconych o wartości 1000 zł i 500 zł, a 14 lipca br. odbędzie się losowanie finałowe, w którym będzie można wygrać samochód osobowy Toyota Yaris.
2021-07-05
Zapytanie ofertowe -„Budowa i modernizacja drogi dojazdowej nr ewid. 10 do gruntów rolnych w miejscowości Smerek w km 0+000-0+607” – etap I – odcinek 0+000-0+310

Strony