Aktualności

2021-02-08
Informujemy, że  w dniach 15.02.2021 r. oraz 17.02.2021 r. w godzinach od 12.00 do 15.00 w Urzędzie Gminy w Cisnej odbędzie się spotkanie z przedstawicielami firmy Transprzęt Sp. z o.o. Sp. k., dotyczące możliwości zawarcia umowy przez przedsiębiorców i inne podmioty na odbiór odpadów komunalnych z Firmą Transprzęt Sp. z o.o. Sp. k.
2021-02-08
W związku z bardzo złą sytuacją pogodową prosimy mieszkańców o pozostanie w domach. Drogi gminne do odwołania nie będą przejezdne z uwagi na unieruchomienie pojazdu do ośnieżania spowodowane silnym oblodzeniem.
2021-02-03
Z dniem 01.01.2020 roku przedsiębiorcy oraz właściciele nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są do podpisania indywidualnych umów z firmą oferującą wywóz odpadów komunalnych z Waszych posesji na terenie gminy Cisna. Więcej informacji i szczegółów udziela Pan Aleksy Wójcik: tel: 503 124 654
2021-02-01
Osoby które w 2020 roku otrzymywały wynagrodzenie z tytułu zawartych z Urzędem Gminy w Cisnej umów zleceń, umów o dzieło, inkasa opłaty miejscowej oraz za udział w komisjach wyborczych mogą odebrać PIT-11 oraz PIT-R w kasie Urzędu Gminy od 1 lutego 2021 r. do 14 lutego 2021 r. Po tym terminie Pity sukcesywnie będą wysyłane listem zwykłym na adres
2021-01-29
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o planie działań na lata 2020-2022 na rzecz wdrożenia Narodowej Strategii Transportowej Ukrainy do roku 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
2021-01-29
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Cisna w 2021 r.

Strony