Aktualności

2021-01-27
UG Cisna informuje, że dnia 27 stycznia 2021 r.  nastąpi przerwa w dostawie wody z ujęcia Kolejarz w miejscowości Smerek z powodu awarii pompy na ujęciu wody. Za utrudnienia przepraszamy.   Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Grzegorz Chmura
2021-01-27
Od 01.02.2021r. w  Gminie Cisna wprowadzono zmiany w systemie  gospodarowania odpadami komunalnymi.
2021-01-27
Informujemy, że podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  z terenu  gminy Cisna w roku 2021 jest firma TRANSPRZĘT SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K, Zabłotce 51, 38-500 Sanok.
2021-01-20
Informujemy, iż uruchomiona została strona internetowa: https://www.arcadis.com.pl/jakosc-wody-ankieta, na której znajdują się ankiety dotyczące zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, dla konsumentów, ekspertów, właścicieli lub administratorów dużych obiektów priorytetowych oraz przedsiębiorstw spożywczych.
2021-01-18
Wójt Gminy Komańcza zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Przebudowa linii napowiertznej SN-30kV relacji Rzepedź-Cisna, odgałęzienie Balnica-Solinka od słupa nr 63/222 - do słupa nr 104/222 na kablową wraz z kablem transmisyjnym (światłowód).
2021-01-18
Wybór oferenta - Odbiór odpadów komunalnych

Strony