Aktualności

2021-03-09
Zapytanie ofertowe - Przebudowa i rozbudowa SUW w Smereku
2021-03-08
Urząd Gminy Cisna informuje, że w dniach od 8 do 12 marca 2021r. od godz. 21:00 do godz. 6:00 (godziny nocne) wystąpią przerwy w dostawie wody z ujęcia Majdan do miejscowości Żubracze, Majdan, Liszna z uwagi na prace związane z awarią wodociągu.
2021-03-08
Ogłoszenie o II przetargu - sprzedaż samochodu strażackiego STAR 266
2021-03-05
INFORMACJA     Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu  02.03.2021 r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości, obejmujący działki: - 81/10 w Przysłupiu (cz. działki o pow.800 m2) przeznaczoną do oddania w użyczenie,
2021-03-05
Polska Grupa Energii Odnawialnej zaprasza mieszkańców gminy Cisna na spotkanie internetowe na temat DOFINANSOWAŃ DO WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA/DRZWI/INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. Live odbędzie się 11.03.2021 o godzinie 19:30 na stronie firmy.   
2021-03-05
W związku ze zwiększającą się ilością zachorowań na COVID-19  na terenie gminy Cisna,  zwracamy się z prośbą o dokonywanie opłat  za odpady komunalne, podatek, ścieki, wodę  itp. bezpośrednio na konta bankowe UG Cisna.   Odpady komunalne 98 1020 4391 0000 6702 0196 4618   Pozostałe opłaty 74 1020 2980 0000 2802 0003 0247
2021-03-02
Protokół z przetargu - sprzedaż auta OSP
2021-02-24
Do 26 marca, czyli o miesiąc dłużej, niż zakładano pierwotnie, rolnicy, którzy chcą w swoich gospodarstwach zrealizować inwestycje mające na celu ochronę wód przed azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o dotację na ten cel.

Strony