Aktualności

2021-08-04
Chroń siebie i swoich bliskich - zaszczep się przeciwko COVID-19 Im więcej zaszczepionych osób, tym bardziej my wszyscy jesteśmy chronieni. Szczepienie chroni nie tylko osobę, która przyjęła preparat, ale też naszych bliskich, którzy z powodu różnych przeciwwskazań zaszczepić się nie mogą. 
2021-08-02
Unieważnienie postępowania- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj
2021-08-02
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj
2021-07-29
VWybór oferenta - Odbudowa nawierzchni dróg gminnych z kruszyw naturalnych na terenie Gminy Cisna
2021-07-29
Wybór oferenta - Odbudowa nawierzchni drogi gminnej nr ewid. 172/3 i 172/2 w miejscowości Wetlina w ramach funduszu sołeckiego
2021-07-27
Wójt Gminy Cisna ogłasza trzeci przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej o nr ewid. 211/18, pow. 0,3515 ha, położonej w Wetlinie, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW KS1E/00020605/4 według poniższego zestawienia:   1. Położenie nieruchomości:  Wetlina
2021-07-26
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj
2021-07-23
Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zapraszam na XXXIII sesję Rady Gminy Cisna w dniu 30 lipca 2021 r. o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:

Strony