Aktualności

2020-11-13
Urząd Gminy w Cisnej informuje, że w dniu 17 i 18 listopada 2020 roku w związku z COVID-19 odbiór odpadów komunalnych odbywa się zgodnie z harmonogramem, natomiast w razie braku worków gminnych można oddać odpady w swoich workach oczywiście prawidłowo posegregowanych.  Za utrudnienia przepraszamy.
2020-11-13
Uprzejmie informuje, że na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn.
2020-11-09
OD DNIA 09.11.2020R. URZĄD GMINY CISNA NIE OBSŁUGUJE PETENTÓW BEZPOŚREDNIO. PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY, POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ LUB TRADYCYJNĄ. PŁATNOŚCI PROSZĘ REGULOWAĆ W BANKU LUB DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
2020-11-05
Wójt Gminy Cisna informuje, że zgodnie z zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie umową dotacyjną Nr 3741/2020/OZ/R/DA z dnia 30.06.2020r. zrealizowała i uzyskała następujące efekty zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisna w 2020 roku.
2020-11-05
Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. w celu wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z obszaru województwa podkarpackiego, przygotował propozycję wsparcia finansowego w postaci – Pożyczek płynnościowych.
2020-11-04
Wybór oferenta-Remont drogi dz. nr ewid. 109/1, 109/2 w km 0+000-0+200 w miejscowości Krzywe
2020-11-03
Rolniku, Jeszcze nie wypełniłeś obowiązku spisowego? zrób to poprzez formularz spisowy dostępny na stronie https://spisrolny.gov.pl spisz się przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową – 22 279 99 99  

Strony