Zamówienia publiczne

2023-01-30
Zapytanie ofertowe- Remont pomnika „Obrońcom Cisnej i okolic przed Ukraińską Powstańczą Armią 1944-1947” w miejscowości Cisna na działkach nr ewid. 154 i 155
2023-01-30
Ogłoszenie o zamówieniu-Poprawa warunków komunikacji drogowej poprzez modernizację sieci dróg na terenie Gminy Cisna
2023-01-18
Plan zamówień publicznych na 2023
2023-01-16
Wójt Gminy Cisna zaprasza do składania propozycji cenowych dotyczących wykonania oznaczeń laboratoryjnych dla potrzeb Gminy Cisna.
2022-10-17
Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową w miejscowości Cisna
2022-10-14
Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wetlina
2022-09-26
Zapytanie ofertowe- Budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej w miejscowości Cisna
2022-09-19
Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór odpadów

Strony