Zamówienia publiczne

2022-09-19
Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór odpadów
2022-09-19
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa oleju opałowego do kotłowni
2022-07-27
Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 900 000,00 zł
2022-05-31
Ogłoszenie o zamówieniu - Kompleksowy nadzór inwestorski dla zadania: Budowa infrastruktury przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych w Gminie Cisna
2022-05-18
Wybór oferenta - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj
2022-05-13
Unieważnienie czynności wyboru oferenta - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj
2022-04-28
Wybór oferenta część 1,2,3 - Rewitalizacja centrum miejscowości Cisna
2022-04-28
Informacja z otwarcia ofert - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj

Strony