Zamówienia publiczne

2021-08-26
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 3 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj
2021-08-26
Zmiana terminu składania ofert - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj
2021-08-26
Wybór oferenta - Zakup i montaż urządzeń małej architektury w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Strzebowiska
2021-08-25
Cisna , 25.08.2021   Wszyscy Wykonawcy         Odpowiedzi na pytania Dotyczy postępowania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj” znak sprawy : GGiB.IV.271.5.2021
2021-08-24
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj
2021-08-19
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj
2021-08-19
Zmiana terminu składania ofert - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj
2021-08-02
Unieważnienie postępowania- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj

Strony