Zamówienia publiczne

2022-01-13
Zapytanie ofertowe - Przebudowa drogi dojazdowej oraz placu manewrowego przy ujęciu wody w miejscowości Smerek
2021-12-17
Wybór oferenta - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Cisna
2021-12-10
Wybór oferenta - Przebudowa i rozbudowa istniejącego ujęcia wody w miejscowości Smerek
2021-12-10
Informacja z otwarcia ofert - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Cisna
2021-12-10
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Cisna
2021-12-06
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj
2021-12-01
Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa i rozbudowa istniejącego ujęcia wody w miejscowości Smerek

Strony