Ochrona środowiska

2022-09-15
GGiB.6220.11.2021                                                            Cisna, dnia 15.09.2022r. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Cisna
2022-08-24
GGiB.6220.16.2022                                     Cisna, dnia 24.08.2022r.                            O B W I E S Z C Z E N I E
2022-08-05
GGiB.6220.11.2021                                                                 Cisna, dnia 05.08.2022r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Cisna
2022-08-02
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Cisna
2022-07-28
GGiB.6220.11.2021                                                                   Cisna, dnia 28.07.2022r.   O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Cisna
2022-07-20
GGiB.6220.11.2021                                                                Cisna, dnia 20.07.2022r.   O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Cisna  
2022-06-29
na podstawie art. 33-36, 38 i 98 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
2022-06-13
GGiB.6220.11.2021                                                                  Cisna, dnia 13.06.2022r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Cisna

Strony