Planowanie przestrzenne

2024-01-09
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY  CISNA z dnia  9 stycznia  2024r.  
2023-12-01
GGiB.6733.2.2023                                                                                       Cisna, dnia 01.12.2023r.     OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Cisna
2023-11-14
GGiB.6733.3.2023                                                         Cisna, dnia 14.11.2023r.     OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Cisna
2023-09-12
GGiB.6733.2.2023                                                         Cisna, dnia 12.09.2023r.     OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Cisna
2023-08-08
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY   CISNA z dnia 9 sierpnia 2023r.   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Nr 1/2023 Miejscowego Planu   Zagospodarowania Przestrzennego „Cisna 1/2004”, w gminie Cisna    
2023-08-03
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CISNA z dnia 03 sierpnia 2023r.   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Nr 1/2023 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Cisna  
2023-08-03
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CISNA z dnia 3 sierpnia 2023r.   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Nr 1/2022 Miejscowego Planu   Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości STRZEBOWISKA, gmina Cisna    
2023-05-30
GGiB.6733.1.2023                                                                                        Cisna, dnia 30.05.2023r.     OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Cisna

Strony