Budżet i finanse

2024-05-28
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł w 2023 roku
2023-05-26
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł w 2022 roku
2023-05-26
Urząd Gminy Cisna Informacja o wykonaniu budżetu oraz wymagalnych zobowiązaniach Informacja o wykonaniu budżetu oraz wymagalnych zobowiązaniach Gminy Cisna za rok 2022    
2022-05-31
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł w 2021 roku
2022-01-26
Uchwała Nr 7/45/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Cisna, wynikającej z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.
2022-01-26
Uchwała Nr 7/44/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Cisna na 2022 rok.
2021-05-31
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł w 2020 roku
2021-05-31
Urząd Gminy Cisna Informacja o wykonaniu budżetu oraz wymagalnych zobowiązaniach Informacja o wykonaniu budżetu oraz wymagalnych zobowiązaniach Gminy Cisna za rok 2020  

Strony