Nieruchomości

2024-03-13
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Cisna przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej  
2024-01-26
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu
2023-10-31
GGiB.6845.7.2023                                                                                 Cisna, dnia 31.10.2023 r.     INFORMACJA O KONKURSIE NA WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH
2023-10-18
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W  DRODZE BEZPRZETARGOWEJ
2023-10-18
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W  DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ NAJEMCY
2023-10-18
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W  DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ NAJEMCY
2023-09-14
Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych o nr ewid. 211/17, pow. 0,3000 ha, 211/24, pow. 0,1276 ha, położonych w Wetlinie, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr KW KS1E/00020605/4 według poniższego zestawienia:   1. Położenie nieruchomości:  Wetlina

Strony