Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cisna przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Załączniki