Podatki lokalne

2021-05-05
Uchwała Nr XXX/181/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 15 kwietnia 2021 r. ws. zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.  
2020-12-31
Uchwała  Nr XXVI/153/2020 Rady Gminy  Cisna z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy.
2019-12-19
Uchwała Nr XV/90/2019 Rady Gminy w Cisnej z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie opłaty miejscowej.
2018-02-02
Uchwała nr XXXVI/175/2017 Rady Gminy Cisna z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek leśny i podatek rolny dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Załączone wzory formularzy obowiązują do dnia 30 czerwca 2019r., natomiast od dnia 01 lipca 2019r.
2015-12-18
Uchwała Nr IX/44/2015 Rady Gminy Cisna z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Załączone wzory formularzy obowiązują do dnia 30 czerwca 2019r., natomiast od dnia 01 lipca 2019r.
2015-12-18
Uchwała Nr IX/43/2015 Rady Gminy Cisna z dnia  18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015-12-18
Uchwała Nr IX/46/2015 Rady Gminy Cisna z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach.

Strony