Podatki lokalne

2011-12-30
Uchwała Nr III/12/2006 Rady Gminy w Cisnej z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.

Strony