Gospodarka komunalna

2023-09-21
Informacja o jakości wody poddanej analizie w ramach monitoringu
2023-05-08
Urząd Gminy Cisna informuje, że począwszy od 01.06.2023r., PSZOK w Wetlinie będzie czynny w dniach: Wtorek od 8.30 do 15.00 Czwartek od 8.30 do 15.00  
2023-05-08
Urząd Gminy Cisna informuje, że zgodnie z uchwałą nr LVI/325/2023 z dnia 28.02.2023r., przyjmuje od dnia 01.04.2023r., deklaracje na odbiór odpadów komunalnych od domku letniskowego na nieruchomości albo innej nieruchomości wypoczynkowej, na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.  
2023-03-16
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych, informuje odbiorców wody z wodociągu Dołżyca, zaopatrującego część mieszkańców wsi Dołżyca W powiecie leskim, ze woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi.
2023-03-16
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych, informuje odbiorców wody z wodociągu Stare Sioło I, zaopatrującego część mieszkańców wsi Wetlina W powiecie leskim, ze woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi.
2023-03-01
Urząd Gminy Cisna informuje że zgodnie z uchwałą nr LV/311/2023 z dnia 31.01.2023 przyjmuje od dnia 01.03.2023r., deklaracje na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Strony