Gospodarka komunalna

2022-12-21
Od 1 stycznia 2023r. ulega zmianie system doposażenia mieszkańców w worki na odbiór odpadów komunalnych. Oznacza to, że właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie utrzymanie czystości i porządku przez:
2022-12-21
Z przeprowadzonych badań wynika, że w 2021 r. zebranych zostało 13,7 mln ton odpadów komunalnych (wzrost o 4,2% w porównaniu z 2020 r.). Oznacza to, że na jednego mieszkańca przypadało średnio 358 kg zebranych odpadów komunalnych, a więc o 16 kg więcej w porównaniu z rokiem 2020.
2022-12-07
Informacja o jakości wody poddanej analizie w ramach monitoringu
2022-11-08
Informujemy, iż Gmina Cisna świadczy usługę wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków od mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Cisna (z wyjątkiem ścieków pochodzących z działalności produkcyjnej, zawartości studzienek kanalizacyjnych, rozpuszczalników, kwasów, odczynników fotograficznych, farb i innych substancj
2022-09-22
Urząd Gminy w Cisnej informuje, iż woda z wodociągu w miejscowości Kalnica warunkowo nadaje się do spożycia przez ludzi ze względu na podwyższoną zawartość zawartego w niej żelaza.
2022-09-22
Informacja o jakości wody poddanej analizie w ramach monitoringu

Strony