Gospodarka komunalna

2024-06-11
Decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych stwierdzające przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów gminnych.
2024-05-22
Informacja o jakości wody poddanej analizie w ramach kontrolnego monitoringu
2024-04-29
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CISNA  ROK 2023 1. Uwarunkowania formalno- prawne.
2024-04-08
2024-01-26
Wójt Gminy Cisna informuje, że opłata za odbiór odpadów komunalnych za rok 2024 od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  nie zostały podwyższone w stosunku do roku ubiegłego i wynoszą: 26 zł od osoby za miesiąc Lub 24 zł  od osoby za miesiąc, po zastosowaniu ulgi dla mieszkańców posiadających kompostownik,
2023-12-12
Informacja o jakości wody poddanej analizie w ramach monitoringu
2023-09-21
Informacja o jakości wody poddanej analizie w ramach monitoringu

Strony