Gospodarka komunalna

2024-04-08
2024-01-26
Wójt Gminy Cisna informuje, że opłata za odbiór odpadów komunalnych za rok 2024 od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  nie zostały podwyższone w stosunku do roku ubiegłego i wynoszą: 26 zł od osoby za miesiąc Lub 24 zł  od osoby za miesiąc, po zastosowaniu ulgi dla mieszkańców posiadających kompostownik,
2023-12-12
Informacja o jakości wody poddanej analizie w ramach monitoringu
2023-09-21
Informacja o jakości wody poddanej analizie w ramach monitoringu
2023-05-08
Urząd Gminy Cisna informuje, że począwszy od 01.06.2023r., PSZOK w Wetlinie będzie czynny w dniach: Wtorek od 8.30 do 15.00 Czwartek od 8.30 do 15.00  
2023-05-08
Urząd Gminy Cisna informuje, że zgodnie z uchwałą nr LVI/325/2023 z dnia 28.02.2023r., przyjmuje od dnia 01.04.2023r., deklaracje na odbiór odpadów komunalnych od domku letniskowego na nieruchomości albo innej nieruchomości wypoczynkowej, na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.  

Strony