Gospodarka komunalna

2019-08-02
Decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych stwierdzające przydatność wody z wodociągów Stare Sioło I i Beskidnik do spożycia przez ludzi.
2019-05-22
Informacja o jakości wody poddanej analizie w ramach monitoringu kontrolnego oraz przeglądowego.
2019-05-08
Wójt Gminy Cisna przypomina o obowiązującym zakazie odprowadzania wód opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.
2018-12-10
Informacja o jakości wody poddanej analizie w ramach monitoringu kontrolnego.
2018-09-17
Informacja o jakości wody poddanej analizie w ramach monitoringu przeglądowego.

Strony