Gospodarka komunalna

2016-01-25
W załączeniu przekazujemy aktualny harmonogram (2016 rok) odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Cisna.
2016-01-21
Informacja o jakości wody z wodociągu w miejscowości Cisna (ujęcie PGL LP Nadleśnictwa Cisna).
2015-07-24
Ulotka informacyjna w załączeniu
2015-01-30
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie można dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy Oczyszczalni Ścieków  w Wetlinie czynnego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 – 14 00, lub wystawić do drogi głównej zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych.
2015-01-30
Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych: Sortownia odpadów selektywnie zebranych i zmieszanych ul. Przemysłowa 16 38-700 Ustrzyki Dolne
2015-01-30
  OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ CISNA POZIOMY Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.
2015-01-30
PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  W WETLINIE CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 8 00 – 14 00.

Strony