Gospodarka komunalna

2017-09-06
Informacja o jakości wody w Smereku.
2017-06-30
Gmina Cisna zaprasza do składania ofert dotyczących legalizacji ciepłomierzy.
2017-04-28
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu  gminy Cisna: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TRANSPRZĘT”, Czesław Grządziel, Zabłotce 51, 38-500 Sanok 
2017-04-28
Informacja o osiągniętych przez Gminę Cisna poziomach za rok 2015 w załączeniu.
2017-04-28
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cisna za rok 2016 w załączeniu.
2017-01-31
Marszałek Województwa Podkarpackiego przypomina o obowiązku złożenia do dnia 15 marca 2017 roku sprawozdań dotyczących gospodarki odpadami za 2016 rok.
2017-01-11
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2017 roku.

Strony