Gospodarka komunalna

2019-12-05
Informacja o jakości wody poddanej analizie w ramach monitoringu kontrolnego.
2019-10-21
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych stwierdzająca przydatność wody z wodociągu Stare Sioło II do spożycia przez ludzi.
2019-08-02
Decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych stwierdzające przydatność wody z wodociągów Stare Sioło I i Beskidnik do spożycia przez ludzi.
2019-05-22
Informacja o jakości wody poddanej analizie w ramach monitoringu kontrolnego oraz przeglądowego.

Strony