Aktualności

2022-09-22
Amputacja zmieniła Twoje życie? Nie możesz już pracować w dotychczasowym zawodzie? Powiemy Ci jak możesz się przekwalifikować i znaleźć pracę w nowym zawodzie!
2022-09-22
Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zapraszam na XLVIII sesję Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 29 września 2022 r. o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:
2022-09-21
Informujemy, iż w dn. 30 wrzesień i 1 październik 2022 r. w Urzędzie Gminy Cisna organizowane będą badania profilaktyczne dotyczące badania wzorku dla mieszkańców Gminy Cisna.  
2022-09-19
Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór odpadów
2022-09-19
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa oleju opałowego do kotłowni
2022-09-19
Udostępnienie dróg leśnych do ruchu publicznego
2022-09-12
INFORMACJA dotycząca  opłaty III raty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Przypominam wszystkim przedsiębiorcom o ustawowym terminie wniesieniaopłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych .
2022-09-08
RSO Woj. podkarpackie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach deszczu z burzami DESZCZ i BURZE/1 podkarpackie (wszystkie powiaty) od 22:00/08.09 do 11:00/09.09.2022 40 mm; porywy 70 km/h. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.

Strony